Er zijn momenteel geen mobiele bloedinzamelingen gepland.
    Frans